Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Czech POINT v současnosti umožňuje získaní následujících výpisů:

1) výpis z katastru nemovitostí
O výpis z katastru nemovitostí může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě:

  • listu vlastnictví - v tomto případě musí žadatel znát katastrální území a číslo listu vlastnictví
  • podle seznamu nemovitostí - měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu, popř. číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

2) výpis z živnostenského rejstříku
O výpis z živnostenského rejstříku může také požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla obchodní organizace.

3) výpis z obchodního rejstříku
O výpis z obchodního rejstříku může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla obchodní organizace. Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:

  • úplný výpis - v něm jsou obsaženy všechny informace, ktré byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy
  • výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

4) výpis z rejstříku trestů
Výpis z rejstříku trestů lze vydat osobě, které se týká a také zplnomocněnci na základě ověřené plné moci, v obou případech pouze na základě písemné žádosti. Tuto není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu bude výpis z rejstříku vydán. Tuto žádost musí úřad dle zákona archivovat.
Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní doklad).

5) výpis z centrálního registru řidičů - bodové hodnocení řidiče
O výpis z bodového hodnocení řidiče může požádat žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec s ověřenou plnou mocí. I v případě tohoto výpisu je nutné předložení platného dokladu totožnosti.

6) insolvenční rejstřík
Tato nová funkcionalita na Czech POINTu je dalším informačním systémem veřejné správy; je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík - nebude tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. Základní úlohou tohoto rejstříku je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních, informace o insolvenčních správcích, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.      V rejstříku je možné vyhledávat na základě IČ organizace nebo podle osobních údajů.