Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Návrh rozpočtu obce Blatnice na rok 2006
                                                   P Ř Í J M Y v tis. Kč
            název položky          paragraf          položka          částka
daň z příjmu fyz. osob. ze z.č.   1111 850.000
daň z příjmu fyz. osob. ze SVČ   1112 500.000
daň z příjmu fyz. osob srážkou   1113 50.000
daň z příjmu práv. osob   1121 1000.000
daň z přidané hodnoty   1211 1500.000
daň z nemovitosti   1511 235.000
odvody za odnětí zem. půdy   1334 5.000
poplatek ze psů   1341 13.000
poplatek za užív. veř. prostr.   1343 5.000
poplatek za provozovaný VHP   1347 200.000
odvod z výtěžku VHP na VPÚ   1351 203.577
správní poplatky   1361 160.000
neinv. dot. ze st. rozp.s dot.vzt.   4112 193.493
neinv. přij. dotace od obcí   4121 179.430
příjmy z poskyt. služeb - MS 6171 2111 33.500
příjmy z pronájmu pozemků 6171 2131 40.000
příjmy z pronájmu ost. nemov. 6171 2132 62.000
přijaté nekapit. příspěvky 6171 2324 40.000
příjmy z prodeje pozemků 6171 3111 30.000
příjmy 2006 celkem     5300.000
                              Návrh rozpočtu obce Blatnice na rok 2006
                                                   V Ý D A J E v tis. Kč
   název paragrafu  paragraf    název položky         položka     částka
silnice 2212 nákup materiálu 5139 40.000
    nákup služeb 5169 60.000
        100.000
         
pitná voda 2310 ost.nákup DNM* 6119 447.000
         
         
základní škola 3113 neinv.přísp. PO 5331 575.000
         
záležitosti kultury 3319 ost. osob. výdaje 5021 3.500
    věcné dary (SPOZ) 5194 16.500
        20.000
         
tělovýchovná činnost 3419 platy zaměstnanců 5011 82.000
    sociální pojištění 5031 28.000
    zdravotní pojištění 5032 12.000
    nákup materiálu 5139 15.600
    el. energie 5154 5.400
    nákup služeb 5169 543.000
    neinv.dot.obč.sdruž. 5222 50.000
        736.000
* DNM   dlouhodobý nehmotný majetek (projekty, plány)
veřejné osvětlení 3631 nákup služeb 5169 210.000
         
územní rozvoj 3636 ost.nákup DNM* 6119 200.000
         
sběr a svoz nebezp.odp. 3721 nákup služeb 5169 50.000
         
sběr a svoz kom.odp. 3722 nákup služeb 5169 20.000
         
sběr a svoz ost.odp. 3723 nákup služeb 5169 100.000
         
péče o vzhled obcí 3745 nákup služeb 5169 10.000
         
PO-dobrovolná část 5512 tiskoviny, předplatné 5136 0.500
    nákup materiálu 5139 37.900
    plyn 5153 6.600
    el. energie 5154 4.200
    nákup služeb 5169 3.800
    neinv.dot.obč.sdruž. 5222 20.000
        73.000
         
místní zastup. orgány 6112 odměny členů ZO 5023 425.000
činnost místní správy 6171 platy zaměstnanců 5011 480.000
    ost.platy - refundace 5019 25.000
    ost. osobní výdaje 5021 25.000
    pov.poj.soc.zabezp. 5031 180.000
    pov.poj.zdrav.poj. 5032 80.000
    tiskoviny,předplatné 5136 20.000
    drobný hm. majetek 5137 30.000
    nákup materiálu 5139 40.000
    plyn 5153 225.000
    el. energie 5154 60.000
    pohonné hmoty 5156 17.000
    služby pošt 5161 6.000
    služby telekom. 5162 75.000
    služby peněž. ústavů 5163 30.000
    nájemné 5164 4.000
    nákup služeb 5169 50.000
    opravy a udržování 5171 20.000
    programové vybavení 5172 15.000
    cestovné 5173 18.000
    pohoštění 5175 15.000
    dopravní obslužnost 5193 14.000
    neinv.dotace obcím 5321 15.000
    neinv.dot.ost.úz.rozp. 5329 1.000
    neinv.přísp.ost. PO 5339 47.000
    platby daní a popl. 5362 10.000
    ost.neinv.transfery 5499 32.000
    pozemky 6130 50.000
        1584.000
         
obec.PaV z fin.operací 6310 služby peněž.ústavů 5163 200.000
         
    uhrazené splátky    
    dl.přij.půjč.prostředků 8124 550.000
výdaje 2006 celkem       5300.000