Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Návrh rozpočtu obce Blatnice na rok 2007
                                                   P Ř Í J M Y v tis. Kč
            název položky          paragraf          položka          částka
daň z příjmu fyz. osob. ze z.č.   1111 950.000
daň z příjmu fyz. osob. ze SVČ   1112 200.000
daň z příjmu fyz. osob srážkou   1113 50.000
daň z příjmu práv. osob   1121 1000.000
daň z přidané hodnoty   1211 1600.000
daň z nemovitosti   1511 245.000
poplatek ze psů   1341 12.480
poplatek za užív. veř. prostr.   1343 5.000
poplatek za provozovaný VHP   1347 290.000
odvod z výtěžku VHP na VPÚ   1351 130.062
správní poplatky   1361 240.000
neinv. dot. ze st. rozp.s dot.vzt.   4112 187.448
neinv. přij. dotace od obcí   4121 160.010
příjmy z pronájmu ost. nemov. 3613 2132 44.400
opětované přísp. na poříz. DM 3635 3122 65.000
příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 40.000
příjmy z prodeje pozemků 3639 3111 30.000
příjmy z poskyt. služeb - MS 6171 2111 35.000
příjmy z pronájmu ost. nemov. 6171 2132 17.600
přijaté nekapit. příspěvky 6171 2324 50.000
příjmy 2007 celkem     5352.000
                              Návrh rozpočtu obce Blatnice na rok 2007
                                                   V Ý D A J E v tis. Kč
   název paragrafu  paragraf    název položky         položka     částka
silnice 2212 nákup materiálu 5139 25.000
    nákup služeb 5169 35.000
        60.000
         
silniční doprava 2221 dopravní obslužnost 5193 13.800
         
pitná voda 2310 budovy, stavby 6121 200.000
         
základní škola 3113 neinv.přísp. PO 5331 800.000
         
záležitosti kultury 3319 ost. osob. výdaje 5021 3.900
    věcné dary (SPOZ) 5194 18.300
        22.200
         
obnova hodnot míst. 3326 opravy a udržování 5171 200.000
histor. povědomí        
         
sport.zaříz. v maj.obce 3412 platy zaměstnanců 5011 85.000
    sociální pojištění 5031 60.000
    zdravotní pojištění 5032 15.000
    nákup materiálu 5139 20.000
    el. energie 5154 12.300
    nákup služeb 5169 20.700
        213.000
         
tělovýchovná činnost 3419 ost.neinv.transfery 5229 50.000
veřejné osvětlení 3631 nákup služeb 5169 210.000
         
územní plánování 3635 ost. nákup DNM 6119 164.000
         
komunální služby a  3639 daně a popl.st.rozp. 5362 1.000
územní rozvoj   daně a popl. obcím 5365 5.000
        6.000
         
sběr a svoz nebezp.odp. 3721 nákup služeb 5169 42.000
         
sěr a svoz kom.odp. 3722 nákup služeb 5169 25.000
         
sběr a svoz ost.odp. 3723 nákup služeb 5169 100.000
         
péče o vzhled obcí 3745 nákup služeb 5169 10.000
         
PO-dobrovolná část 5512 tiskoviny, předplatné 5136 0.500
    nákup materiálu 5139 17.700
    plyn 5153 8.800
    el. energie 5154 6.800
    nákup služeb 5169 3.200
    ost.neinv.transfery 5229 13.000
        50.000
         
místní zastup. orgány 6112 odměny členů ZO 5023 445.000
         
činnost místní správy 6171 platy zaměstnanců 5011 605.000
    ost.platy - refundace 5019 35.000
    ost. osobní výdaje 5021 50.000
    pov.poj.soc.zab. 5031 200.000
    pov.poj.zdrav.poj. 5032 100.000
    tiskoviny, předplatné 5136 30.000
    drobný hm. majetek 5137 90.000
    nákup materiálu 5139 50.000
    plyn 5153 210.000
    el. energie 5154 54.000
    pohonné hmoty 5156 25.000
    služby pošt 5161 6.800
    služby telekom. 5162 90.000
    služby peněž. ústavů 5163 4.000
    nájemné 5164 3.400
    nákup služeb 5169 85.000
    opravy a udržování 5171 15.000
    programové vybavení 5172 15.000
    cestovné 5173 18.000
    pohoštění 5175 15.000
    ost. nákupy (ošatné) 5179 2.500
    poskyt.neinv.přísp. 5192 2.300
    neinv.dotace obcím 5321 8.000
    neinv.dot.ost.úz.rozp. 5329 2.000
    neinv.přísp.ost. PO 5339 10.000
    ost.neinf.transfery 5499 5.000
    pozemky 6130 250.000
        1981.000
         
obec.PaV z fin.operací 6310 služby peněž.ústavů 5163 220.000
pojištění nespecifik. 6320 služby peněž.ústavů 5163 30.000
         
    uhrazené splátky    
    dl.přij.půjč.prostředků 8124 510.000
výdaje 2007 celkem       5352.000