Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V této rubrice se chceme podělit o úryvky z kroniky obce Blatnice tak, jak je po léta zaznamenávali její kronikáři. Těmi postupně byli:

Václav Nejedlý
Od 01.09.1945 ředitel měšťanské školy v Blatnici. Kronikářem byl zvolen v roce 1947. V úvodu kroniky, kterou začal sepisovat v červnu 1948 uvádí:
"Obec Blatnice měla vlastní kroniku,psanou však jazykem německým. Začal ji psáti v r. 1923 zdejší děkan P. Alexandr Osvald. Zápisy v bývalé německé kronice byly prováděny je do 10.X.1938, a to většinou v duchu německém. Kronika byla uložena na místním národním výboru, kde se však ztratila a vytrhané listy byly pak v r. 1948 nalezeny v odpadcích při sběru starého papíru.
Ku zpracování české kroniky použito částečně překladu zbytku něm. kroniky, mnohé další doplněno z různých jiných pramenů nebo z paměti zde dosud žijících starousedlíků."

Pan Václav Nejedlý začal kroniku popisem obce, jejími dějinami, kterým se věnoval opravdu detailně a následně historií jednotlivých dvorů a domů. Pokračoval zápisy od počátku první světové války a kroniku vedl nepřetržitě až do konce roku 1953, kdy se z obce odstěhoval.

Emanuel Janoušek
Po okupaci byl ustanoven řídícím učitelem na obecné škole v Blatnici, kterou spravoval (od r. 1948 jako ředitel národní školy) až do roku 1953. Od toho roku působil na této škole jako učitel. Kroniku vedl od roku 1954 do konce roku 1970.

Václav Novák
Převzal vedení obecní kroniky po p. Janouškovi od počátku roku 1971 a zápisy prováděl celých 20 let - až do konce roku 1991. 

Zdeněk Klier
Po předchozím kronikáři p. Novákovi další místní občan, znalý místní historie. Jako kronikář působil v letech 1992 - 1995, kdy ze zdravotních důvodů již tuto činnost nemohl vykonávat.

Věra Ondrušková
Byla pověřena vedením obecní kroniky od počátku roku 1996. Jako kronikářka obce působila až do konce roku 2012. Současně vedla ke kronice bohatou fotodokumentaci. Této zálibě se věnuje aktivní seniorka i nadále.

Vlasta Havlíčková
Jako kronikářka obce začala působit od počátku roku 2013. Bývalá dlouholetá vedoucí místní pošty a poštovní doručovatelka od své předchůdkyně převzala bohatý zdroj informací pro vedení obecní kroniky.

 

Aby byl výběr úryvků z kroniky alespoň trochu systémový, budeme je postupně doplňovat tak, aby roky, ze kterých budou úryvky v přesném znění podle kroniky vybrány, měly k aktuálnímu roku celé nebo "půlkulaté" výročí.
 

Všechny kroniky obce Blatnice jsou uloženy na obecním úřadě a případným zájemcům bude umožněno nahlédnutí do nich.