Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rok 1914

"V neděli, dne 26. července 1914 dostavil se po bohoslužbě, když lidé stáli pohromadě na návsi a živě debatovali o politických událostech, rychloposel, který doručil starostovi obce Josefu Schafferovi dlouhý telegram do okresního hejtmanství ve Stříbře, který obsahoval mimo jiné také příkaz uveřejniti z vysokých míst nařízenou mobilisaci, což ihned obstaral obecní strážník Václav Eberl. Odpoledne se dostavil s instrukcemi do obce politický úředník.
Dne 27. července 1914 narukovalo z Blatnice celkem 52 záložníků, z nichž bylo 10 Čechů a to: Jaroslav Dvořák, zámečník, Šimon Sojka, horník, Josef Hrách, horník, Karel Hrách, horník, Karel Müller, horník, Václav Brabec, horník, Václav Fait, horník, Václav Bernklau, horník, Václav Markgráf, horník, Václav Müller, horník."

kronikář: Václav Nejedlý

Rok 1919

"V lednu se musila z nařízení čsl. vlády ustaviti v každé obci hospodářská rada, která měla na starosti rozdělování potravin. Za Čechy v této hospodářské radě byl František Růžek. Musila dbáti toho, aby každý občan dostal předepsané množství potravin, na př. 1/8 l mléka na den a 1/2 kg masa. Dávka masa však nemohla býti dodržena pro nedostatek jatečního dobytka. V březnu došla americká mouka dobré jakosti, na hlavu připadlo 25 dkg na týden, 1 kg stál 5,20 Kč. Konsum dostal pro své členy též americké sádlo a špek, 1 kg stál 28 Kč.
Dne 28. července uvedena byla všude v činnost t.zv. vyživovací Hooverova akce. Spočívala v tom, že podvyživeným osobám hlavně dětem se dostávalo mléko nebo kakao nebo polévka z amerických prostředků. Tato akce trvala několik měsíců."

kroníkář: Václav Nejedlý

Rok 1924

"Do zdejšího kostela opatřeny byly 2 nové zvony, jako náhrada za zvony ve válce odebrané. Zavěšení se stalo 7. září. Cena zvonů 4.121,77 Kč. Dodány byly firmou Richard Herold Chomutov."

kronikář: Václav Nejedlý

Rok 1929

"V měsících lednu a únoru panovaly velké mrazy a vánice. 3. února dosáhl mráz 36º C. Podle časopisů to byl nejstudenější únor za 153 roky. Byl nedostatek uhlí a školy byly zavřeny od 17. - 28. února. Sníl ležel od 1. ledna do 10. března až 1/2 m vysoko.
Léto bylo velmi horké."

kronikář: Václav Nejedlý

Rok 1934

"Dne 5. června došlo k výbuchu na Zieglerově dole, při kterém byl raněn zdejší Čech Josef Zeman."
"Dne 26. června se dal přejeti na lokálce žák české školy Václav Sojka ze strachu před špatným školním vysvědčením."

kronikář: Václav Nejedlý

Rok 1939

"Z jara 1939 provedeno bylo ve všech zabraných obcích sčítání lidu, při čemž měl každý přiznati národnost. Sčítání prováděli t.zv. blockleitři, pomocí sčítacích archů. Každý dostal domů sčíltací arch a mohl si do něho v klidu napsati svou národnost. Nátlak nebyl činěn na žádného Čecha, každý mohl tedy svobodně přiznat svou národnost. Po provedeném sčítání byla pak vylepena místním obecním úřadem vyhláška na návěstní tabuli, že národnost se nemůže měniti jako špinavá košile. Z toho Češi usoudili, že někteří Češi se přihlásili k německé národnosti. Po porážce Němců, když pak Češi měli přístup k těmto sčítacím archům, uloženým v archivu v Liberci, bylo zjištěno, že při tomto sčítání lidu se přihlásilo k německé národnosti 12 Čechů. Učinili tak jednak ze strachu, ale také z prospěchu, bojíce se o svůj majetek nebo o práci a konečně též z nedostatku národní hrdosti."
"Hřiště SK Slovan, vybudované nákladem přes 40.000 Kč, Němci úplně likvidovali. Oplocení a boudy byly místními Němci rozebrány, stromky vytrhány a hřiště přeměněno opět na pole."

kronikář: Václav Nejedlý

Rok 1944

"Na jaře v r. 1944 po dobu 3 měsíců byl vězněn František Klier pro svou ilegální činnost.
Na 14 měsíců vězení v Lipsku byla odsouzena Františka Hošková pro hádku se sousední Němkou."
"Od léta 1944 se stěhovali němečtí uprchlíci z východní fornty, když Rusové odtamtud vyháněli německé vojsko. Do zdejší obce přišlo celkem přes 300 takových uprchlíků. Nemci je z počátku vítali a prohlásili je za národní hosty. Avšak brzy jich měli dost a dokonce i na ně nadávali. Tito uprchlíci zde pak zůstali z větší části do jara 1946."

kronikář: Václav Nejedlý