Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rok 1915

"Největší prospěch z války měla samozřejmě akce šmelinářských spekulantů, kteří zločinným způsobem přes všechny zákazy soustavně zvyšovali ceny potravin. Tak byly pod rukou skoupeny zásoby potravin všeho druhu těmito šmelináři, někde poschovávány a když ceny dostoupily velkých výší, dány byly na trh."

kronikář: Václav Nejedlý

Rok 1920

"Dne 29. července událo se neštěstí v muniční továrně Zieglerův důl. Při plnění velkých granátů jeden z nich vybuchl, při čemž bylo zabito 17 osob a 14 zraněno, z těch 3 zemřeli."

kronikář: Václav Nejedlý

Rok 1925

"Protože byl velký nedostatek bytů, koupila obec od správy drah v Plzni 8 ještě  zachovalých vagonů za 25. 677 Kč. Vagony byly umístěny po obou stranách silnice k Nýřanům a přizpůsobeny k bydlení. Nájemníci spláceli ročně určité částky a po 10 letech se vagony staly jejich majetkem."

kronikář: Václav Nejedlý

Rok 1930

"Dne 1. června konal německý sportovní klub velkou oslavu, při čemž blesk uhodil do stromu a zabil 3 osoby pod ním stojící, z toho 2 Češky a to: Růženu Rýdlovou a Boženu Bartošovou. Byly pohřbeny 3. června za účasti až 4000 osob. Neštěstí se stalo v lese nad dolem Concordia."

"Dne 25. srpna přeletěla velká vzducholoď ,,Graf Zappelin,, zdejší obec při svém letu z Berlína do Fridrichshafenu."

kronikář: Václav Nejedlý

Rok 1945

"Dne 5. května ve 4. hod. ráno - bylo to v neděli - byli posláni proti Američanům ve směru ke Stříbru z domobrany všichni, kteří byli schopni nésti zbraň. Došli však jen do Hněvnic. Americké tanky, které byly na cestě ze Stříbra do Plzně, svedly s nimi bitvu a spousta těchto lidí z něm. domobrany byla pobita. Kolem 8. hod. ranní se přihnalo do Blatnice mnoho německého vojska, jsouc na zmateném útěku směrem k Plzni. Kde kdo z prchajících vojáků se chtěl zachrániti, byli většinou již beze zbraně a na přeplněných autech ujížděli k Plzni. Domnívali se, že se tam zachrání u jádra svého vojska. Nevěděli však, že Američané byli v Plzni již dřív z jiných směrů a to od Stoda a Stříbra, takže tím zdejší německé vojsko bylo odříznuto od spojení s Plzní, vraceli se od Plzně a hledali cestu směrem k Žatci.
Ti vojáci, kteří zde zůstali, vzdávali se dobrovolně rychle utvořené revoluční gardě z místních občanů, která je pak předávala americkému vojsku."

"Téměř po sedmileté přestávce, zaviněné násilnou okupací Blatnice německým vojskem a připojením obce k Německu, otevřena byla znovu česká obecná škola dne 28. června. Učitelem a prozatímním správcem školy byl ustanoven z Plzně Dalibor Hora, který začal vyučovati v jedné třídě od 11. - 15. července celkem 37 dětí.
Do obecné školy docházely děti z Blatnice, Zieglerova dolu a Větrné jámy."

"Dne 15. září založen byl v obci dramatický spolek s názvem Josef Kajetán Tyl z podnětu odchovance Národní jednoty pošumavské Roko Janáka, říd. učitele Eman. Janouška a učitele Dalibora Hory na schůzce místních ochotníků."

kronikář: Václav Nejedlý

Rok 1955

"V červenci utrpěl na Zieglerce vážný úraz občan Václav Trnka. Byla mu amputována levá ruka a levé oko."

kronikář: Emanuel Janoušek

Rok 1960

"V předvečer slavného 1. máje - v sobotu 30. dubna byl kulturní dům slavnostně otevřen. V záplavě květin roubících širokou rampu jeviště a světel sešli se občané k svému velkému okamžiku. Parter i balkon byly obsazeny do posledního místa. V předních řadách usedli pozvaní hosté a nejzasloužilejší budovatelé krásného díla. Po slavnostním úvodu v němž předseda MNV shrnul úsilí spojené se stavbou, po zhodnocení záslužného díla předsedou ONV ve Stodu Karlem Jindřichem a po státní hymně, rozvinul se na novém jevišti slavnostní program připravený členy opery, baletu a činohry krajského oblastního divadla v Plzni."

kronikář: Emanuel Janoušek